Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zivsaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  04.02.2016
 • Atbildīgais:
  Santa Jansone

MK noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 9. decembra noteikumos Nr.753 „Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un tās kontroles kārtība””

Aptauja beidzās 12.02.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 9. decembra noteikumos Nr.753 „Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un tās kontroles kārtība”” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Santa Jansone
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas vadītāja vietniece
67027533, santa.jansone[a]zm.gov.lv