Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  10.02.2016
 • Atbildīgais:
  Dace Ugare

MK noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.307 „Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi””

Aptauja beidzās 19.02.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.307 „Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
 Daina Krastiņa
 Zemkopības ministrijas
 Veterinārā un pārtikas departamenta
 Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākā referente
 67027305, daina.krastina[a]zm.gov.lv