Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  07.03.2016
 • Atbildīgais:
  Iveta Veinberga

MK noteikumu projekts „Grozījums MK 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 864 „Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem,... ””

Aptauja beidzās 11.03.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījums Ministra kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 864 „Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un dzīvnieku veselības jomā ”” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
Iveta Veinberga
Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas departamenta
Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākā referente
67027392, iveta.veinberga[a]zm.gov.lv