Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zivsaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  25.02.2016
 • Atbildīgais:
  Santa Jansone

MK noteikumu projekts „ Grozījums MK 2014.gada 23. decembra noteikumos Nr.808 „Kārtība, kādā zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu kapteiņiem tiek piemērota ES tiesību aktos par kopējās zivsaimniecības politiku noteiktā soda punktu sistēma””

Aptauja beidzās 04.03.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts "Grozījums MK 2014.gada 23. decembra noteikumos Nr.808 „Kārtība, kādā zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu kapteiņiem tiek piemērota Eiropas Savienības tiesību aktos par kopējās zivsaimniecības politiku noteiktā soda punktu sistēma”" un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Santa Jansone
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta 
Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas vadītājas vietniece
67027533
, santa.jansone[a]zm.gov.lv