Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  03.12.2015
 • Atbildīgais:
  Inta Krauja

MK noteikumu projekts „Informācijas apkopošanas un statistikas veidošanas kārtība veterināro zāļu aprites jomā”

Aptauja beidzās 11.12.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Informācijas apkopošanas un statistikas veidošanas kārtība veterināro zāļu aprites jomā” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
 Inta Krauja
 Zemkopības ministrijas
 Veterinārā un pārtikas departamenta
 Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākā referente
 67027099, inta.krauja[a]zm.gov.lv