Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  18.12.2015
 • Atbildīgais:
  Ilona Mežiniece-Briede

MK noteikumu projekts „ Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem”

Aptauja beidzās 23.12.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts ministru kabineta noteikumu projekts „ Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Ilona Mežiniece - Briede
Zemkopības ministrijas
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta
Pārtikas nozares nodaļas vadītāja
67027164, ilona.meziniece-briede[a]zm.gov.lv