Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Finanses, budžets
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  23.10.2015
 • Atbildīgais:
  Iveta Vaite

MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā” apakšpasākumā ...

Aptauja beidzās 30.10.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā” apakšpasākumā „Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Iveta Vaite
Zemkopības ministrijas Meža departamenta
Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas
vecākā referente
tālr.: +371 67027453
Iveta.Vaite@zm.gov.lv