Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zivsaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  28.07.2014
 • Atbildīgais:
  Santa Jansone

MK noteikumu projekts "Par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli"

Aptauja beidzās 31.07.2014

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Santai Jansonei

Zemkopības ministrijas

Zivsaimniecības departamenta

Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas

vadītāja vietniecei

67027533, Santa.Jansone@zm.gov.lv