Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  22.01.2015
 • Atbildīgais:
  Māra Mīkule

MK noteikumu projekts: Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2015.gadā

Aptauja beidzās 29.01.2015

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2015.gadā" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Mārai Mīkulei

Zemkopības ministrijas

Meža departamenta

Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027553; vai e-pastu mara.mikule[a]zm.gov.lv.