Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  10.12.2014
 • Atbildīgais:
  Lelda Pamovska

MK noteikumu projekts: Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

Aptauja beidzās 18.12.2014

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Laldai Pamovskai

Zemkopības ministrijas

Meža departamenta

Meža resursu un medību nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027101; vai e-pastu lelda.pamovska@zm.gov.lv.