Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zivsaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  22.09.2014
 • Atbildīgais:
  Kristaps Pilskalns

MK noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana pasākumam „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”"

Aptauja beidzās 25.09.2014

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana pasākumam „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Kritapam Pilskalnam

Zemkopības ministrijas

Zivsaimniecības departamenta

Zivsaimniecības atbalsta nodaļas

vecāka referentam

67878727, kristaps.pilskalns@zm.gov.lv