Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Finanses, budžets
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  22.10.2015
 • Atbildīgais:
  Jūlija Travina

MK noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbību nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”

Aptauja beidzās 29.10.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbību nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Jūlija Travina 
Zemkopības ministrijas 
Lauku atbalsta attīstības departamenta 
Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļa 
Julija.Travina@zm.gov.lv 
67027208