Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Finanses, budžets
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  29.10.2015
 • Atbildīgais:
  Edīte Kubliņa

MK noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas flotes modernizācija””

Aptauja beidzās 05.11.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas flotes modernizācija"” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:


Zemkopības ministrijas

Zivsaimniecības departamenta

Zivsaimniecības atbalsta nodaļas

vecākā referente Ilze Muriņa tel. 67878708 Ilze.Murina@zm.gov.lv