Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  15.01.2015
 • Atbildīgais:
  Dace Ugare

MK projekts: Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi

Aptauja beidzās 22.01.2015

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Dainai Krastiņai

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027305; vai e-pastu daina.krastina[a]zm.gov.lv.