Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  27.02.2015
 • Atbildīgais:
  Jānis Bārs

MK projekts: Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1455 „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums"

Aptauja beidzās 05.03.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabieneta noteikumu "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1455 „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums"" projekts un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Jānim Bāram

Zemkopības ministrijas

Meža departamenta

Meža resursu un medību nodaļas

Vecākais referents, Tālr.: 67027554, janis.bars[a]zm.gov.lv