Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  18.06.2014
 • Atbildīgais:
  Agija Mediņa

MK projekts: grozījums Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.322 „Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi”

Aptauja beidzās 26.06.2014

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.322 „Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Alisei Vahruševai

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027066; vai e-pastu Alise.Vahruseva@zm.gov.lv.