Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  24.09.2014
 • Atbildīgais:
  Gita Jansone

MK projekts "Grozījums noteikumos Nr.361„Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi”"

Aptauja beidzās 02.10.2014

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr.361„Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi”" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Ligijai Ozoliņai

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta

Lauksaimniecības resursu nodaļas

vecākai referentei

67027422, ligija.ozolina@zm.gov.lv