Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  23.02.2015
 • Atbildīgais:
  Iveta Veinberga

MK projekts: Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā

Aptauja beidzās 05.03.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.345 „Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Ivetai Veinbergai

Zemkopības ministrijas

Pārtikas un veterinārā departamenta

Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākā referente

67027392, Iveta.Veinberga[a]zm.gov.lv