Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  04.09.2015
 • Atbildīgais:
  Adris Bumbuls

MK projekts: Individuālu lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanas un tirgus uzraudzības noteikumi

Aptauja beidzās 18.09.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts „Individuālu lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanas un tirgus uzraudzības noteikumi” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Adrim Bumbulam

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta

Augkopības nodaļas

vecākam referentam

67027184, adris.bumbuls[a]zm.gov.lv