Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  26.03.2015
 • Atbildīgais:
  Ināra Cine

MK projekts: Īpašās prasības diētiskajai pārtikai

Aptauja beidzās 03.04.2015

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Īpašās prasības diētiskajai pārtikai” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Inārai Cinei

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Pārtikas nekaitīguma nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027305; vai e-pastu inara.cine[a]zm.gov.lv.