Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zivsaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  05.02.2015
 • Atbildīgais:
  Inese Bārtule

MK projekts: Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu

Aptauja beidzās 16.02.2015

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu”" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Inesei Miķelsonei

Zemkopības ministrijas

Zivsaimniecības departamenta

Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniecei

pa tālruni 67334892; vai e-pastu Inese.Mikelsone[a]zm.gov.lv.