Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  28.11.2014
 • Atbildīgais:
  Vija Freimane

MK projekts: Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošana

Aptauja beidzās 04.12.2014

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta  2013.gada 5.marta noteikumos Nr.118 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai"" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Vijai Freimanei

Zemkopības ministrijas

Meža departamenta

Meža resursu un medību nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027253; vai e-pastu Vija.Freimane@zm.gov.lv.