Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  22.01.2015
 • Atbildīgais:
  Sandra Justa

Mk projekts: Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem

Aptauja beidzās 29.01.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr.841 „Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Sandrai Justai

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta

Lopkopības un ciltsdarbu nodaļas

vecākai referentei

67027379, sandra.justa[a]zm.gov.lv