Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  10.09.2015
 • Atbildīgais:
  Ilze Magone

MK projekts: Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi

Aptauja beidzās 18.09.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu  tirdzniecības noteikumi" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Ilzei Magonei

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta

Lauksaimniecības resursu nodaļas

vecākai referentei

67027258, Ilze.Magone[a]zm.gov.lv