Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  10.09.2015
 • Atbildīgais:
  Gunta Evardsone

MK projekts: Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības dažādu veidu cukuriem

Aptauja beidzās 18.09.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti noteikumu projekts Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības dažādu veidu cukuriem"un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Guntai Evardsonei

Zemkopības ministrijas

Pārtikas un veterinārā departamenta

Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vadītāja vietniecei

67027629, gunta.evardsone[a]zm.gov.lv