Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  18.12.2014
 • Atbildīgais:
  Ginta Dzerkale

MK projekts: Lauksaimniecības un pārtikas produktu Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un Garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības un uzraudzības kārtība

Aptauja beidzās 25.12.2014

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Lauksaimniecības un pārtikas produktu Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un Garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības un uzraudzības kārtība" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Gintai Dzerkalei

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Biotehnoloģijas un kvalitātes atbalsta nodaļas

vecākai referentei

67027404, Ginta.Dzerkale@zm.gov.lv