Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  15.09.2015
 • Atbildīgais:
  Zane Ružāne

MK projekts: Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni

Aptauja beidzās 25.09.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Inutai Kaļķei

Zemkopības ministrijas

Pārtikas un veterinārā departamenta

Pārtikas nekaitīguma nodaļas vadītāja vietniecei

67878714, inuta.kalke[a]zm.gov.lv