Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  26.02.2015
 • Atbildīgais:
  Edgars Riekstiņš

MK projekts: Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu un dzīvnieku izcelsmes produktos

Aptauja beidzās 05.03.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti noteikumu projekts „Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu un dzīvnieku izcelsmes produktos” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Edgaram Riekstiņam

Zemkopības ministrijas

Pārtikas un veterinārā departamenta

Pārtikas nekaitīguma nodaļas vecākam referentam

67027354, edgars.riekstins[a]zm.gov.lv