Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  26.02.2015
 • Atbildīgais:
  Dace Ugare

MK projekts: Noteikumi par tādas gaļas marķēšanu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus

Aptauja beidzās 05.03.2015

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par tādas gaļas marķēšanu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Dainai Krastiņai

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027305; vai e-pastu daina.krastina[a]zm.gov.lv.