Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zivsaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  28.08.2014
 • Atbildīgais:
  Olga Adamenko

MK projekts: Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi

Aptauja beidzās 04.09.2014

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Olgai Adamenko

Zemkopības ministrijas

Zivsaimniecības departamenta

Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas

vecākai referentei

67095042, olga.adamenko@zm.gov.lv