Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zemes izmantošana
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  18.12.2014
 • Atbildīgais:
  Kristīne Cinkus

MK projekts: Par Latvijas zemes fonda pārvaldītāja noteikšanu

Aptauja beidzās 25.12.2014

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabieneta rīkojuma "Par Latvijas zemes fonda pārvaldītāja noteikšanu" projekts un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Andai Staškovai

Zemkopības ministrijas

Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas

vecākai referentei

tālrunis 67027345; e-pasts anda.staskova@zm.gov.lv