Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zemes izmantošana
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  24.02.2015
 • Atbildīgais:
  Valdis Pētersons

MK projekts: Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā

Aptauja beidzās 05.03.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabieneta rīkojuma "Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā" projekts un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Andai Staškovai

Zemkopības ministrijas

Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas

vecākai referentei

tālrunis 67027345; e-pasts anda.staskova@zm.gov.lv