Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  25.08.2015
 • Atbildīgais:
  Dace Ugare

MK projekts: Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības

Aptauja beidzās 04.09.2015

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Dainai Krastiņai

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027305; vai e-pastu daina.krastina[a]zm.gov.lv.