Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  28.05.2015
 • Atbildīgais:
  Gunta Evardsone

MK projekts: Prasības kafijas un cigoriņu ekstraktam un tā marķējumam

Aptauja beidzās 05.06.2015

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības kafijas un cigoriņu ekstraktam un tā marķējumam” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Guntai Evardsonei

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vadītāja vietniecei

pa tālruni 67027629; vai e-pastu gunta.evardsone[a]zm.gov.lv.