Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zemes izmantošana
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  28.07.2014
 • Atbildīgais:
  Valdis Pētersons

MK rīkojuma „Par valsts zemes gabala nodošanu Carnikavas novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā” projekts

Aptauja beidzās 31.07.2014

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta rīkojuma „Par valsts zemes gabala nodošanu Carnikavas novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā” projekts un to sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Andai Staškovai

Zemkopības ministrijas

Meža departamenta

Zemes pārvaldības un meleorācijas nodaļas darbiniecei

67027554, Anda.Staskova@zm.gov.lv