Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Rīkojuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  26.11.2015
 • Atbildīgais:
  Valdis Pētersons

MK rīkojuma projekts „Par neapbūvēta valsts zemesgabala „Cūkusilu meža masīvs” Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā daļas un zemesgabala „Briežupurva mežiņi” Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā daļas iznomāšanu”

Aptauja beidzās 04.12.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts rīkojuma projekts „Par neapbūvēta valsts zemesgabala „Cūkusilu meža masīvs” Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā daļas un zemesgabala „Briežupurva mežiņi” Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā daļas iznomāšanu”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Anda Staškova
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākā referente
67027345, anda.staskova[a]zm.gov.lv