Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zemes izmantošana
 • Kategorija:
  Rīkojuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  06.01.2016
 • Atbildīgais:
  Valdis Pētersons

MK rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Dagdas novada pašvaldības īpašumā”

Aptauja beidzās 14.01.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Dagdas novada pašvaldības īpašumā un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto rīkojuma projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Anda Staškova
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākā referente
67027345, anda.staskova[a]zm.gov.lv