Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Rīkojuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  06.08.2015
 • Atbildīgais:
  Valdis Pētersons

MK rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā”

Aptauja beidzās 20.08.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.

 

Priekšlikumus un iebildumus par MK rīkojuma projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Līga Neimane
Zemkopības ministrijas 
Meža departaments 
Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļa
tālr.67027345, e-pasts: Liga.Neimane@zm.gov.lv