Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Stratēģijas izstrāde
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  13.11.2015
 • Atbildīgais:
  Inese Aleksejeva

Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2017. – 2023. gadam

Aptauja beidzās 20.11.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2017. – 2023. gadam

 

Savus iebildumus par minēto projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 

Inese Aleksejeva

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Biotehnoloģijas un kvalitētes nodaļas vadītāja vietniece

67027069, inese.aleksejeva[a]zm.gov.lv