Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Apmeklētāju viedoklis
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  13.02.2014
 • Atbildīgais:
  Māris Valdovskis

Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju

Aptauja beidzās 20.02.2014

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1053 „Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Inārai Cinei

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Pārtikas nekaitīguma nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027305; vai e-pastu inara.cine@zm.gov.lv.