Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  17.07.2020
 • Atbildīgais:
  Gints Melkins

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”

Aptauja beidzās 31.07.2020

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 329 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15  “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto likumprojektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Gints Melkins
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākais referents
67027207, gints.melkins[a]zm.gov.lv