Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  20.02.2014
 • Atbildīgais:
  Ilze Krēgere

Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm

Aptauja beidzās 27.02.2014

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījums Ministru kabineta Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 „Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm””, tā anotācija un konsolidētā versija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Ilzei Krēgerei

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Dzīvnieku vtirdzniecības, labturības un barības nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027639; vai e-pastu Ilze.Kregere@zm.gov.lv.