Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Finanses, budžets
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  21.05.2014
 • Atbildīgais:
  Rita Punka

Par Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā

Aptauja beidzās 29.05.2014

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Par Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Ritai Punkai

Zemkopības ministrijas

Budžeta un finanšu departamenta

Valsts īpašuma nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027377; vai e-pastu Rita.Punka@zm.gov.lv.