Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Informatīvais ziņojums
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  07.05.2015
 • Atbildīgais:
  Valdis Pētersons

Par Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra sēdes protokola Nr.66 57§ 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

Aptauja beidzās 15.05.2015

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Informatīvā ziņojuma „Par Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra sēdes protokola Nr.66 57§ 4.punktā dotā uzdevuma izpildi” projekts un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Andai Staškovai

Zemkopības ministrijas

Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas

vecākai referentei

tālrunis 67027345; e-pasts anda.staskova@zm.gov.lv