Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Informatīvais ziņojums
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  17.04.2014
 • Atbildīgais:
  Rita Benta

Par pašreizējo situāciju meža ugunsdzēsībā Valsts meža dienestā un priekšlikumi situācijas risināšanai

Aptauja beidzās 24.04.2014

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta informatīvais ziņojums "Par pašreizējo situāciju meža ugunsdzēsībā Valsts meža dienestā un priekšlikumi situācijas risināšanai".

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Vijai Freimanei

Zemkopības ministrijas

Meža departamenta

Meža resursu un medību nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027253; vai e-pastu Vija.Freimane@zm.gov.lv.