Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Rīkojuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  15.07.2019
 • Atbildīgais:
  Kristīne Cinkus

Par valsts nekustamā īpašuma “Gobu parks”, Viļakas ielā 5A, Žīguros, Žīguru pagastā, Viļakas novadā nodošanu Viļakas novada pašvaldības īpašumā

Aptauja beidzās 22.07.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts nekustamā īpašuma “Gobu parks”, Viļakas ielā 5A, Žīguros, Žīguru pagastā, Viļakas novadā nodošanu Viļakas novada pašvaldības īpašumā’’ un tā sākotnējais ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Jānis Balodis
Zemkopības ministrijas
Meža departaments

Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākais referents
67027345, janis.balodis[a]zm.gov.lv