Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  29.05.2014
 • Atbildīgais:
  Irita Lāce

Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veic papildus, vietēja mēroga un ierobežotas darbības ar dzīvnieku izcelsmes pārtiku

Aptauja beidzās 05.06.2014

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veic papildus, vietēja mēroga un ierobežotas darbības ar dzīvnieku izcelsmes pārtiku" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Iritai Lācei

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas

vecākai referentei

67027200, Irita.Lace@zm.gov.lv