Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  17.01.2014
 • Atbildīgais:
  Ginta Dzerkale

Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība

Aptauja beidzās 23.01.2014

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Gintai Dzerkalei

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Biotehnoloģijas un kvalitātes atbalsta nodaļas

vecākai referentei

67027404, Ginta.Dzerkale@zm.gov.lv