Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Valsts & Eiropas Savienības atbalsts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  31.03.2021
 • Atbildīgais:
  Armands Stahovskis

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027.gadam projekts

Aptauja beidzās 30.04.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027.gadam projekts

 

Līdz šā gada 30.aprīlim zivsaimniecības nozares pārstāvjiem vai ikvienam interesentam ir iespēja iepazīties ar Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027.gadam (RP) projektu, kā arī izteikt savu viedokli uzsāktajā publiskajā apspriešanā.

 

Šā gada 31. martā Zemkopības ministrija sadarbībā ar Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīklu arī organizēja diskusiju ikvienam interesentam par RP sniegtajām iespējām. Ja jums diskusijā nebija iespēja piedalīties ir pieejams video ieraksts, ko var lejupielādēt šajā saitē – https://wetransfer.com/downloads/86bfc1a9bd46c48f9fe3cbc3b7e1072820210331121524/59654341f42cd269817ba10c253c630c20210331121524/441268.

 

RP projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027.gadam identificētajām vajadzībām un noteiktajiem uzdevumiem.

 

RP  projektā varat iepazīties ar Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonda (EJZAF)  prioritātēm, intervencēm, konkrētajiem mērķiem, atbalstāmajām darbībām, indikatīvo finansējuma apjomu, plānotajiem rezultātiem un citu informāciju.

 

RP projekts paredz, ka EJZAF prioritāšu īstenošanai nākamo septiņu gadu laikā būs pieejami 192,7 miljoni eiro.

 

Eiropas Komisijai RP projektu plānots iesniegt tūlīt pēc EJZAF regulas stāšanās spēkā, kas indikatīvi varētu būt 2021. gada maijā/jūnijā.

 

Savus viedokļus par RP projektu lūgums sūtīt uz epastu: Armands.Stahovskis[at]zm.gov.lv