Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Apmeklētāju viedoklis
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  17.02.2014
 • Atbildīgais:
  Rūta Rudzīte

Vai esat izmantojis iespēju apdrošināt savus ziemāju sējumus, lai samazinātu iespējamos zaudējumus to sliktās pārziemošanas dēļ?

Aptauja beidzās 17.03.2014